CENIA - Adresní body a názvy ulic

Kompozice zobrazuje vrstvu adresních bodů a názvů ulic. Vrstvy se zobrazují až ve velkých měřítcích.
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
adresní body
názvy ulic
11.263729098686, 47.277562382309, 19.920361068334, 52.038917705129
revision: 2017-03-16
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Mapové služby CENIA
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4f71b004-969c-446e-9113-2a07c0a80138
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Mapové služby CENIA
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource