AV BÚ - Fytogeografické členění ČR

Kompozice obsahuje vrstvu s fytogeografickým členěním ČR.
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
fytogeografické členění
bioregiony
11.263729098686, 47.277562382309, 19.920361068334, 52.038917705129
revision: 2014-07-07
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4f71bbea-4f9c-4e01-a2b2-3eb8c0a80138
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource