CENIA - Obce do 2000 obyvatel v území zvláštní ochrany

Kompozice obsahuje vrstvu obcí do 2000 obyvatel ležících na území se zvláštní ochranou. Tato úloha je určená pro potřeby jasného začlenění obcí pod 2 000 obyvatel mezi možné žadatele o dotace na vodohospodářskou infrastrukturu z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) v letech 2007 - 2013.
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
11.696475028799, 47.383460809209, 19.428450646634, 51.965644101932
revision: 2015-03-05
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Mapové služby CENIA
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4f721c8e-0d04-48f9-967d-3e2cc0a80137
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Mapové služby CENIA
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource