AV BÚ - Potenciální přirozená vegetace

Kompozice obsahuje vrstvu s potenciální přirozenou vegetací na území ČR.
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
potenciální přirozená vegetace
11.263729098686, 47.277562382309, 19.920361068334, 52.038917705129
revision: 2014-07-07
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Mapové služby CENIA
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4f736add-5d40-4f45-9531-6673c0a80137
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Mapové služby CENIA
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource