AOPK ČR - Pracoviště AOPK ČR

Kompozice zobrazuje sídla a hranice územních obvodů pracovišť AOPK ČR; © AOPK ČR
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
AOPK ČR
regionální pracoviště
sídlo
území
revision: 2017-11-20
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

55004a80-ae70-4d53-bcea-191dc0a80138
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource