Arnika a VÚKOZ - Aleje a stromořadí

Mapová kompozice vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
aleje
stromořadí
11.263729098686, 47.277562382309, 19.920361068334, 52.038917705129
revision: 2016-01-12
Centrum pro podporu občanů Arnika
Chlumova 221/17, Praha, 130 00, Česká republika
email: marcela.klemensova@arnika.org
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

55190b1d-a2ec-4d29-9bfe-0cf8c0a80137
Centrum pro podporu občanů Arnika
Chlumova 221/17, Praha, 130 00, Česká republika
email: marcela.klemensova@arnika.org
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource