ŘSD - Silniční a dálniční síť ČR

Mapová kompozice zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy), uzlové body Uzlového lokalizačního systému, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítání
dopravy 2016 včetně základních atributů. Popis atributů je dostupný na
http://www.rsd.cz/doprava/atrhlp/index.htm Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok).
Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
- odboru silniční databanky a NDIC.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor silniční databanky a NDIC
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
silnice.dalnice.mosty.scitani.intenzity.uls.road.motorway.bridge.census.intensity.rsd
10.286429984651, 46.729333788168, 21.986983556666, 52.794011688005
revision: 2017-05-31
Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor silniční databanky a NDIC
Bogdan Kaleta
Slovenská 1142/7, Ostrava, 70200, CR
tel: +420724144335
email: bogdan.kaleta@rsd.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

576253aa-a104-477b-8762-3cfec0a80137
Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor silniční databanky a NDIC
Bogdan Kaleta
Slovenská 1142/7, Ostrava, 70200, CR
tel: +420724144335
email: bogdan.kaleta@rsd.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource