Bonitovaná půdně ekologická jednotka - měsíční aktualizace

Poskytovaná data BPEJ jsou aktualizovaná jedenkrát měsíčně a mohou se lišit od dat BPEJ vedených v rámci katastru nemovitostí. Pro účely rozhodování je nezbytné aktuálnost dat BPEJ v katastru nemovitostí ověřit.
application
SPU : CZ-01312774-BPEJ_aplikace
ESRI_FEATURE
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
Free:
BPEJ
12.02, 48.44, 18.91, 51.08
publication: 2017-11-06
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, Praha, 130 00
email: bpej@spucr.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Ne
Ne

Metadata about metadata

5a00834c-d298-4c72-b517-4cccc0a80138
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, Praha, 130 00
email: bpej@spucr.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource