Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR

Prohlížecí služba WMTS-ZM je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Tato služba poskytuje data ve více souřadnicových systémech (definovaných v capabilities služby), měřítková řada použitá pro jednotlivé úrovně dlaždic (rovněž definovaná v capabilities) je kompatibilní s dlaždicovými službami Národního geoportálu INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.
service - služba
https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_WMTS_LOCAL_ZM
wmts 1.0.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí: ISO 19119:
Free:
mapová služba
prohlížecí služba
WMTS
dlaždicová služba
základní mapa ČR
chráněná území
využití území
topomapa
mapa České republiky
podrobné měřítko
měřítko 1:10 000
měřítko 1:50 000
měřítko 1:500 000
měřítko 1:1 000 000
měřítko 1:200 000
měřítko 1:25 000
měřítko 1:100 000
12.09, 48.55, 18.86, 51.06
revision: 2021-03-10
Český úřad zeměměřický a katastrální
Srovnal Pavel, Mgr.
Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, 182 11, Česká republika
tel: +420 284 041 860
email: pavel.srovnal@cuzk.cz
Role: custodian

Data Quality

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services

Constraints

Opětovnému využití dat zpřístupněných službou pro obchodní účely je zamezeno začleněním ochranných znaků (copyright ČÚZK).

Metadata about metadata

CZ-CUZK-WMTS-ZM-P
Český úřad zeměměřický a katastrální
Vlček, Bohumil, Ing.
Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, 182 11, Česká republika
tel: +420 284 041 561
email: bohumil.vlcek@cuzk.cz
email: podpora.zums@cuzk.cz
Role: point of contact
2021-03-10
English

Coupled Resource