Metadata 290

WMS služba zobrazuje údaje o ochraně zjištěných a předpokládaných výhradních ložisek nerostných surovin ČR.
Metadata Contact: Lucie Kondrová, Date Stamp: 2020-08-28
Geologická mapa České republiky 1:500 000 z roku 2007
Metadata Contact: Lucie Kondrová, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje vrstvy se sítěmi objektů pozorování podzemních a povrchových vod ČHMÚ (jakost podzemních vod, vrty, prameny, jakost povrchových vod, průtoky)
Date Stamp: 2020-08-06
Kompozice zobrazuje měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ pozorujících k 10.11.2015 a stanice v síti RBSN (Regional Basic Synoptic Network).
Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje adresní místa z databáze ČSÚ. Adresní body reprezentují adresní místo, které lze ve vztahu k budově jednoznačně identifikovat adresou budovy.
Date Stamp: 2017-01-11
Kompozice obsahuje Půdní mapu ČR 1:250 000. Klasifikace půdních typů dle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR (TKSP) a World Reference Base for Soil Resources (WRB).
Metadata Contact: Mapové služby, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje základní vrstvy letecké dopravní sítě. Data nejsou určena pro navigační přípravu.
Date Stamp: 2020-08-28
Mapová kompozice zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy), uzlové body Uzlového lokalizačního systému, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítánídopravy 2016 včetně základních atributů. Popis atributů je dostupný nahttp://www.rsd.cz/doprava/atrhlp/index.htm Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok).Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředi...
Metadata Contact: Bogdan Kaleta, Date Stamp: 2020-08-28
Služba zobrazuje významné body železniční sátě, železniční stanice a zastávky. Kromě jejich lokalizace jsou dostupné i informace o jejich typu a vlastníkovi.
Date Stamp: 2015-04-07
Date Stamp: 2021-05-03
 29 / 29