AOPK ČR - Mezinárodně významné části přírody

Kompozice zobrazuje vymezení mezinárodně významných částí přírody v České republice - biosférických rezervací UNESCO, geoparků UNESCO, mokřadů mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy a lokalit soustavy NATURA 2000, tedy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
mezinárodní ochrana přírody
NATURA 2000
evropsky významná lokalita
ptačí oblast
geopark
biosférická rezervace
UNESCO
RAMSAR
mokřad mezinárodního významu
12.789919322545, 47.994124041561, 18.495508385939, 51.471741365682
revision: 2014-12-08
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

54856ea2-5630-4ae2-8704-38f3c0a80138
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource