AOPK ČR - INSPIRE Stanoviště a biotopy

Kompozice zobrazuje prostorová data o rozšíření evropsky významných typů přírodních stanovišť (TPS) v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v České republice. TPS jsou sdruženy do skupin. Publikován je stav k roku 2013.
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
stanoviště
biotop
habitat
revision: 2017-11-24
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

5a0afe1d-97c8-48f6-b2fc-1866c0a80138
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource