Metadata 290

Kompozice obsahuje přehled o realizátorech místní Agendy 21 v ČR
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2017-06-06
INSPIRE View Service Service displaying the GeoCR500 dataset that has been created for the OneGeology-Europe project, updated for EGDI in 2016.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2020-11-12
Application enabling searches for the names of CGS employees.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2020-11-12
Kompozice obsahuje vrstvy lesních ploch z roku 2000 a vrstvy přírůstků a úbytků ploch.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje vrstvy ploch luk a pastvin z roku 2000 a vrstvy přírůstků a úbytků ploch.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje vrstvy ploch orné půdy z roku 2000 a vrstvy přírůstků a úbytků ploch.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje vrstvy ploch stálých kultur z roku 2000 a vrstvy přírůstků a úbytků ploch.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2016-08-01
Kompozice obsahuje vrstvy ploch stálých kultur z roku 2000 a vrstvy přírůstků a úbytků ploch.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje vrstvy zemědělských ploch z roku 2000 a vrstvy přírůstků a úbytků ploch.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje vrstvy změn využití půdy podle CORINE Land Cover mezi lety 1990 a 2000, 2000 a 2006. Vrstvy se zobrazují až ve větších měřítcích.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
 3 / 29