Metadata 290

This WMS Service displays key information on areas where underground mining or mineral exploration was undertaken in the past. It provides warnings about areas where subsidence or other hazards may occur due to the presence of underground spaces.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2020-11-12
Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
Date Stamp: 2016-04-11
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Date Stamp: 2016-01-11
Mapová kompozice vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Date Stamp: 2020-08-28
Poskytovaná data BPEJ jsou aktualizovaná jedenkrát měsíčně a mohou se lišit od dat BPEJ vedených v rámci katastru nemovitostí. Pro účely rozhodování je nezbytné aktuálnost dat BPEJ v katastru nemovitostí ověřit.
Date Stamp: 2020-08-28
This map application gives access to key information about drilling and objects registered in the descriptive database of geological objects. The boreholes inventory includes hydrogeological and geophysical data.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2019-02-27
INSPIRE View Service gives access to key information about drilling and objects registered in the descriptive database of geological objects.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2020-11-12
Brussels-Capital Region: This service is the service mapping data visualization of the not-conform INSPIRE datasets of Brussels Environment among which environmental priority datasets "as is".
Metadata Contact: Equipe Geodata, Date Stamp: 2020-02-25T09:28:13
Kompozice zobrazuje vrstvu adresních bodů a názvů ulic. Vrstvy se zobrazují až ve velkých měřítcích.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje vrstvu obcí do 2000 obyvatel ležících na území se zvláštní ochranou. Tato úloha je určená pro potřeby jasného začlenění obcí pod 2 000 obyvatel mezi možné žadatele o dotace na vodohospodářskou infrastrukturu z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) v letech 2007 - 2013.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
 2 / 29